دوشنبه, 01 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

استراتژی


استراتژی شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر برآورد تمامی نیازهای کارفرمایان ، انتظار مشتریان با موثرترین و کارآمد ترین روش های مدیریت میباشد. همچنین استخدام کارشناسان و کارکنان توانا و همکاری با شرکتهای خارجی در کلاس جهانی ، برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر و استفاده از امکانات پیشرفته و به روز، در نهایت استراتژی شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر بر این اساس قرار گرفته است تا خواسته ها  و توقعات مشتریان خود را بر اساس اصل مشتری مداری برآورده سازد و موجبات رضایت کارفرما را با استفاده از تیم های مدیریتی  و کاری علمی و با تجربه فراهم آورد.