دوشنبه, 01 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

شناسنامه شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر

 

شرکت مدیریت احداث و تأمین راد یکتا سپهر (سهامی خاص) در سال 1381 تشکیل شده و موضوع آن حضور در پروژه های صنعتی و عمرانی و نفت وگاز است. سرمایه ثبتی شرکت 16،000،000،000 ریال و نوع آن  سهامی خاص می باشد. زمینه فعالیت در پروژه های  صنعتی و عمرانی داخل و خارج از کشور از قبیل صنایع انرژی نفت و گاز پتروشیمی  و سایر صنایع به عنوان پیمانکار عمومی و در صورت جذب سرمایه  و مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد در زمینه مدیریت طراحی مهندسی ساخت و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و نظارت است.